W zakładce "dokumenty" został udostępniony nowy dokument do pobrania.
2018-05-25
Proszę zapoznać się z informacją zamieszczoną pod poniższym linkiem.
2016-06-01
W zakładce "dokumenty" umieszczono dokument: Informacja o sytuacji ekonomiczno - finansowej kasy
2015-03-18
W zakładce "dokumenty" umieszczono dokument: Polityka informacyjna SKOK.
2015-01-07

    Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Królowej Jadwigi wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035684.

 

    Kasa jest spółdzielnią do której w zakresie nie uregulowanym odmiennie Ustawą z dnia 05.XI.2009r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych stosuje sie przepis ustawy z dnia 16.IX.1982r. - Prawo spółdzielcze

© Copyright SKOK im. Królowej Jadwigi 2011 - Design&Engine - strony www - FineCMS.pl