W zakładce "dokumenty" został udostępniony nowy dokument do pobrania.
2018-05-25
Proszę zapoznać się z informacją zamieszczoną pod poniższym linkiem.
2016-06-01
W zakładce "dokumenty" umieszczono dokument: Informacja o sytuacji ekonomiczno - finansowej kasy
2015-03-18
W zakładce "dokumenty" umieszczono dokument: Polityka informacyjna SKOK.
2015-01-07
Dyspozycja na wypadek śmierci

 

Każdy członek Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Królowej Jadwigi ma
możliwość złożenia w Kasie dyspozycji na wypadek śmierci tj. dyspozycji co do środków
zgromadzonych na jego rachunkach w Kasie na wypadek jego śmierci.
Dyspozycja na wypadek śmierci może zostać złożona w każdym momencie trwania członkostwa.
W dyspozycji na wypadek śmierci osobami wskazanymi przez członka mogą być : jego małżonek,
zstępni ( dzieci, wnuki, prawnuki, praprawnuki…..) , rodzice, dziadkowie , rodzeństwo.

Każdy członek Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Królowej Jadwigi ma możliwość złożenia w Kasie dyspozycji na wypadek śmierci tj. dyspozycji co do środków zgromadzonych na jego rachunkach w Kasie na wypadek jego śmierci. Dyspozycja na wypadek śmierci może zostać złożona w każdym momencie trwania członkostwa. W dyspozycji na wypadek śmierci osobami wskazanymi przez członka mogą być : jego małżonek, zstępni ( dzieci, wnuki, prawnuki, praprawnuki…..) , rodzice, dziadkowie , rodzeństwo.

 

© Copyright SKOK im. Królowej Jadwigi 2011 - Design&Engine - strony www - FineCMS.pl